forside

Redaktion: 
Torben Albret Kristensen (ansv. redaktør)
Per Seesko-Tønnesen (anmelderredaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side:1-263

2023-udgaven af Personalhistorisk Tidsskrift er uden særligt tema, hvilket bringer læseren vidt omkring i den personalhistoriske, genealogiske og administrationshistoriske verden. Denne årgang byder på i alt ni artikler. Fra de kongelige gemakker på Christiansborg og Frederiksberg Slot til en skummel bagtrappe i Aarhus - fra en præstegård på Sydsjælland til havet ud for Guldkysten - og fra 1300-tallets tyske reformatorer til 1900-tallets arkivarer i Rigsarkivets 4. afdeling. Hovedvægten af artiklerne er af personalhistorisk karakter, to af genealogisk og to af administrationshistorisk karakter. Fælles for artiklerne er, at de bugner med navnestof, faktisk sà meget, at enkelte personer optræder i flere artikler.
Se nærmere detaljer nedenfor.

Desuden indeholder årbogen anmeldelser af en snes bøger af større betydning for slægts- og personalhistorie samt topografi.

Køb i løssalg (link)

Indhold:


Forord

Indledning


Artikler

Jørn Benderfeldt:
Frederik 5-s søster hertuginde Louise af Sachsen-Hildburghausen og ambassadør Frederik Berregaard

Erik Gøbel:
Bernt Jensen Mørch - en dansk slavekaptajn

Anders Villadsen:
Pastor Lago Mathias Wedel i Everdrup sogn - og lidtom hans to sønner og en sønnesøn

Maria Rehling Refer:
Børge Reiersen Lund

Kirstine Arndal Kristensen:
De døde børn på Midtfyn

Berit Guldmann Hornstrup:
Indvandring, fængsel og selvmord - og familien Fritz / Milbradts videre skæbne

Oliver Grünwald:
Den danske digter Jens Immanuel Baggesens tyske aner

Michael Dupont:
Erich Johan Jessen og slægtskab og nepotisme i Danske Kancelli anno 1743

Jørgen Mikkelsen:
Rigsarkivets håndskriftsamling


Anmeldelser

Jørgen Mikkelsen og Kenn Tarbensen: Arkivgutterne fortæller — 50 historier fra Rigsarkivet (Nicolai Eberholst)

Rasmus Glenthøj, Jørgen Mikkelsen, Stella Borne Mikkelsen og Sebastian Olden-Jørgensen [red.]: Konge og Kirke. Festskrift i anledning af Michael Bregnsbos 60-års dag (Grethe Jacobsen)

Tine Kondrup og Maria Groth Rasmussen [red.]: Danmarks Adels Aarbog 2018-20, (Torben Albret Kristensen)

Ditlev Tamm: Rettens rødder — hvordan lov og ret har skabt Danmark (Tommy P. Christensen)

Tyge Krogh: Den skarpe eksamination. Tortur i Danmark — og dens ofre (Pernille Ulla Knudsen)

Mette Fransiska M. Seidelin: Husspektakler og vold mod kvinder 1945-1970 (Stella Borne Mikkelsen)

Lars Henriksen og Chantal al Arab: Bøssernes Danmarkshistorie 1900-2020 (Peter Edelberg)

Sara Altoft: Damer der var for meget (Kirstine Arndal Kristensen)

Vibeke Kaiser-Hansen: Jødernes danmarkshistorie — i provinsen (Lisa Elsbøll)

Stine Grønbæk Jensen: Livtag med fortiden (Susanne Munck)

Henning N. Larsen: Dømt i 1945 (Tommy P Christensen)

Lars Kjær: Valdemar den Store. Borgerkrigens barn (Kurt Villads Jensen)

Ole Færch: Christiern Nielsen Juels Aarbog 1533-96 (Ronny Skov Andersen)

Birgitte Fink: Landskabsmaleren Harald Jerichau (Bo Gorzelak Pedersen)

Thomas Harder og Lene Ewald Hesel: En sten for Eva. Bogense 1855 - Theresienstadt 1943 (Torben Albret Kristensen)

Anne Christiansen: Brendekilde - Liv og værk (Bo Gorzelak Pedersen)

Claus Bundgård Christensen: Følg Wilfred! Radikalisering. Revolution. Nazistisk subkultur. En biografi om Wilfred Pedersen (Henrik Stevnsborg)

Bent Jensen: Modløber — Erindringer (Peter Hertel Rasmussen)

Søren Nørby & Rasmus Dahlberg: Admiral Garde - Karrieren, katastrofen og konsekvensen (Tommy P. Christensen)

Adrian Hughes: Mors dreng. Erindringer om familien Dreyers magt og millioner (Lisa Elsbøll)


Orientering fra bestyrelsen

Generalforsamling 2023

Årsregnskab 2022

Indkaldelse til Samfundets ordinære generalforsamling 2024


Register

Register til Personalhistorisk Tidsskrift 2023