Julekalender 2022 - indholdes flyttes siden til grupperne nedenfor

Se videoerne fra julekalenderen her

Indgange til arkivalier

DIGDAG - Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi
Michael Dupont

Daisy - Rigsarkivets arkivdatabase
Michael Dupont

Registraturer og vejledninger 1 - hvor ligger de på nettet
Torben Albret Kristensen

Registraturer og vejledninger 2 - Rigsarkivets og landsarkivernes guider
Torben Albret Kristensen

Registraturer og vejledninger 3 - Vejledende Arkivregistraturer
Torben Albret Kristensen

Registraturer og vejledninger 4 - retsbetjentregistraturer
Torben Albret Kristensen

Registraturer og vejledninger 5 - arkivfaglig litteratur
Torben Albret Kristensen

Amtsarkiver

Amter 1 - Amtmænd og amtsarkiver.
Torben Albret Kristensen

Amter 2 - Journalgrupper i nørrejyske amtsarkiver.
Torben Albret Kristensen

Amter 3 - Hvor findes amtsarkiverne?
Torben Albret Kristensen

Amter 4 - Find en alimentationssag i et amtsarkiv.
Torben Albret Kristensen

Amter 5 - Bestil en alimentationssag i Daisy
Torben Albret Kristensen

Faderskabssager i amterne
Michael Dupont

Lægdsruller

Lægdsruller 1 - hvor findes de på nettet
Michael Dupont

Lægdsruller 2 - hvem var værnepligtige - og hvor længe
Michael Dupont

Lægdsruller 3 - hvad kaldes sognet i lægdsrullen
Michael Dupont

Lægdsruller 4 - de forskellige typer ruller
Michael Dupont

Lægdsruller 5 - hvordan man finder en person
Michael Dupont

Lægdsruller 6 - følg en person i samme lægd
Michael Dupont

Lægdsruller 7 - flyttehenvisninger
Michael Dupont

Lægdsruller 8 - København
Michael Dupont

Lægdsruller 9 - koder og forkortelser
Michael Dupont

Lægdsruller 10 - flyttehenvisninger efter 1869
Michael Dupont

Søruller

Søruller 1 - hvor findes de på nettet
Michael Dupont

Søruller 2 - hvem var værnepligtige - og hvor længe
Michael Dupont

Søruller 3 - hvad kaldes lægdet i sørullen
Michael Dupont

Søruller 4 - de forskellige typer ruller
Michael Dupont

Søruller 5 - hvordan man finder en person
Michael Dupont

Søruller 6 - følg en person i samme lægd
Michael Dupont

Søruller 7 - flyttehenvisninger
Michael Dupont

Ejendomshistorie

Ejendomshistorie 1 - Hvordan man laver ejendomshistorie
Michael Dupont

Ejendomshistorie 2 - Matriklen 1844 (landsogne)
Michael Dupont

Ejendomshistorie 3 - Fra postadresse til matrikelnr.
Michael Dupont

Ejendomshistorie 4 - Når man ikke kender adresse eller matrikelnummer
Michael Dupont

Ejendomshistorie 5 - Tingbøger (realregistrenes efterfølger)
Michael Dupont

Ejendomshistorie 6 - Realregistre
Michael Dupunt

Ejendomshistorie 7 - Skøde og panteprotokoller
Michael Dupont

Ejendomshistorie 8 - Udtagne skødegenparter
Michael Dupont

Matrikelkort og luftfotos i Kraks Vejviser
Michael Dupont

Skattemandtal

Kopskatten 1743 på landet
Michael Dupont

Kopskatten 1743 i købstæderne
Michael Dupont

Kopskatten 1762 i København
Michael Dupont

Dødsfald

Selvmordssager
Jørgen Mikkelsen

Danmarks Statistiks selvmordssager
Jørgen Mikkelsen

Skiftearkivalier

Skifter 1 - Hvad er et skifte?
Michael Dupont

Skifter 2 - AO og de vigtigste skiftearkivalier
Michael Dupont

Skifter 3 - Søgesiden faesterogskifter.dk
Michael Dupont

Skifter 4 - Fra "faesterogskifter.dk" til AO
Michael Dupont

Skifter 5 - Hvordan man finder godsets navn
Michael Dupont

Skifter 6 - Skiftejurisdiktioner indtil 1800-tallet
Michael Dupont

Skifter 7 - hvordan man finder skifterettens navn
Michael Dupont

Skifter 8 - Hvordan man finder et skifte på landet
Michael Dupont

Skifter 9 - Hvordan man finder et skifte i en købstad
Michael Dupont

Hvidebøger i København
Michael Dupont

Københavns Skifterets forseglingsprotokoller 1771-1863
Michael Dupont

Københavns Skifterets forseglingsprotokoller 1863-1943
Michael Dupont

Københavns Skifterets forseglingsprotokoller efter 1943
Michael Dupont

Københavns Skifterets hvidebøger
Michael Dupont

Forkortelser og henvisninger i Københavns Skifteret
Michael Dupont

Skifter efter fæstebønder til 1817
Michael Dupont

DNA genealogi

DNA 1 - Hvad kan DNA bruges til?
Jacob Hejmdal Gren

DNA 2 - Forskellige typer DNA og DNA-tests
Jacob Hejmdal Gren

DNA 3 - Bestil en DNA-test
Jacob Hejmdal Gren

DNA 4 - Test af autosomalt DNA - overblik
Jacob Hejmdal Gren

DNA 5 - Matchlisten og hvordan man kontakter sine matches
Jacob Hejmdal Gren

DNA 6 - Hvad er rekombination?
Jacob Hejmdal Gren

DNA 7 - Kort med markering af befolkningsgrupper
Jacob Hejmdal Gren

DNA 8 - cMs og beregning af slægtskab
Jacob Hejmdal Gren

DNA 9 - Hvad er stærke og svage matches
Jacob Hejmdal Gren

atDNA, kromosoner og DNA tests
Michael Dupont

Fastslå faderskabet 140 år efter - DNA
Michael Dupont

Opslagsværker og aviser

Dansk Biografisk Leksikon
Tommy P. Christensen

Trap Danmark
Tommy P. Christensen

Kraks Blå Bog
Tommy P. Christensen

Aviser som kilde
Tommy P. Christensen

Aviser i 16- og 17-tallet
Tommy P. Christensen

Faderskabssager

Faderskabssager i amterne
Michael Dupont

En faderskabssag fra 1878
Michael Dupont

Fastslå faderskabet 140 år efter - DNA
Michael Dupont

Find en alimentationssag i et amtsarkiv.
Torben Albret Kristensen

Bestil en alimentationssag i Daisy
Torben Albret Kristensen

Udlændinge og rejsende

Optantsager
Jørgen Mikkelsen

Pasprotokoller
Michael Dupont

Udlændingesager
Jørgen Mikkelsen

Diverse emner

Antallet af forfædre og efterkommere
Anton Blaabjerg

Arkivalier om fattigvæsen
Jørgen Mikkelsen

Arkivalier om opdragelsesanstalter og værger
Jørgen Mikkelsen

Bestilling af erhvervstællinger
Jørgen Mikkelsen

Bliv bedre til at læse gotisk håndskrift
Michael Dupont

Brandforsikring i købstæderne
Jørgen Mikkelsen

Danmarks Statistiks erhvervstællinger
Jørgen Mikkelsen

Danmarks Statistiks landbrugstællinger
Jørgen Mikkelsen

De Jessenske Relationer 1743
Jørgen Mikkelsen

De kongelige ridderordernes våbenbøger
Ronny Andersen

Den administrative inddeling i Sverige
Tommy P. Christensen

Embedsudnævnelser i Danske Kancelli
Michael Dupont

Enkekasser og pensionskasser
Michael Dupont

Fattigregnskaber
Torben Albret Kristensen

Fængselsarkivalier
Jørgen Mikkelsen

Historiske kort i Geodatastyrelsen
Michael Dupont

Internettet som kilde til middelalderhistorie
Anton Blaabjerg

Kort og tegninger på Københavns Stadsarkiv
Michael Dupont

Kirkebøger, stednavne og slægtsbetegnelser i Sverige
Tommy P. Christensen

Københavns Kommunes begravelsesprotokoller
Michael Dupont

Københavns Politis skibsekspeditioner
Michael Dupont

Luftfotos i Det Kongelige Bibliotek
Michael Dupont

Mandtal og folkebogføringen i Sverige
Tommy P. Christensen

Medicinalberetninger
Jørgen Mikkelsen

S. Otto Brenners bog "Nachkommen Gorms des Alten"
Anton Blaabjerg

Sikre slægtslinjer efter Gorm den Gamle
Anton Blaabjerg

Usikre slægtslinjer efter Gorm den Gamle
Anton Blaabjerg

Søg i Politiets Registerblade
Michael Dupont

Politiefterretninger
Jørgen Mikkelsen

Strafferegistre
Torben Albret Kristensen

Testamenter i Danske Kancelli
Michael Dupont

Værgeråd og tilsyn med unge
Jørgen Mikkelsen

weblager.dk (kommunale byggesager)
Michael Dupont

Navnesøgning i Personalhistorisk Tidsskrift
Poul SteenJulekalender