Samfundets formand, Michael Dupont, som er historiker og arkivar, giver en kort introduktion til skiftebegrebet. I senere videoer uddybes, hvordan skifter kan benyttes i forbindelse med slægtsforskning.