Michael Dupont, som er historiker og arkivar ved Rigsarkivet, giver i denne video en kort introduktion til hvilke typer skiftearkivalier, der er de vigtigste i de forskellige perioder. Det vises også, hvordan man i AO (Arkivalier Online) kan finde de skiftearkivalier, der er indskannede.