Michael Dupont, som er historiker og arkivar ved Rigsarkivet, fortæller i denne video om en søgeside for fæstebreve og skifter (https://faesterogskifter.dk), hvor man bl.a. nemt kan finde skifter, der er identificeret af frivillige indtastere. Det er en god genvej, som dog i sagens natur kun indeholder de skifter, som på nuværende tidspunkt er indtastet.