Torben Albret Kristensen, som er historiker og slægtsforsker, fortæller i denne video om udfordringerne generelt med at finde rundt i amternes journaler og viser specifikt, hvordan man for det nørrejyske område kan finde oversigter over, hvilke journalgrupper, der fandtes, i de enkelte amter.