Michael Dupont, som er historiker og arkivar ved Rigsarkivet, fortæller i denne video, hvordan man kan gå fra et skifte, som man har fundet på søgesiden faesterogskifter.dk, direkte til den indskannede original i AO (Arkivalier Online), hvor man kan gå dybere i detaljerne.