Michael Dupont, som er historiker og arkivar ved Rigsarkivet, fortæller i denne video, hvordan man udfra et givet sogn vil kunne finde frem til, hvilke godser, der ejede jord i sognet. Det var relevant i forbindelse med skiftebehandling på landet i 1700-tallet og en del af 1800-tallet, hvor godserne var ansvarlige for at skifte efter bl.a. godsets fæstebønder.