Michael Dupont, som er historiker og arkivar ved Rigsarkivet, giver i denne video en kort introduktion til skiftejurisdiktioner indtil 1800-tallet.