Jacob Hejmdal Gren, der er læge og slægtsforsker, fortæller i denne video, hvordan man fortolker DNA-analyseresultater, herunder betydningen af angivelsen af cM (centi-Morgan) for hvor tæt man er beslægtet med de mennesker, der er dukket op i ens liste.