De seneste fire år har Samfundet hvert år i december præsenteret 24 videoer. Videoerne er nyttige vejledninger i brugen af en stor mængde arkivalier, som det ellers kan være svært at finde rundt i.

Også i år publicerer vi videoer fra og med den 1. december med en ny video hver dag frem til juleaftensdag den 24. december. De bliver vist nedenfor, en efter en, som dagene går.

Tidligere års videoer kan ses under ovenstående menupunkt "Video".

 

 

Jacob Hejmdal Gren, som er læge og slægtsforsker, indleder i denne video om, hvad DNA kan bruges til i forbindelse med slægtsforskning. Senere videoer går dybere i de enkelte aspekter af DNA og slægtsforskning.

Torben Albret Kristensen, som er historiker og slægtsforsker, giver her en kort introduktion til Amtmænd og Amtsarkiver. Emnet udbygges i senere videoer.

Samfundets formand, Michael Dupont, som er historiker og arkivar, giver en kort introduktion til skiftebegrebet. I senere videoer uddybes, hvordan skifter kan benyttes i forbindelse med slægtsforskning.

Jacob Hejmdal Gren, der er læge og slægtsforsker, fortæller i denne video om de forskellige typer af DNA og DNA-tests.

Michael Dupont, som er historiker og arkivar ved Rigsarkivet, giver i denne video en kort introduktion til hvilke typer skiftearkivalier, der er de vigtigste i de forskellige perioder. Det vises også, hvordan man i AO (Arkivalier Online) kan finde de skiftearkivalier, der er indskannede.

Michael Dupont, som er historiker og arkivar ved Rigsarkivet, fortæller i denne video om en søgeside for fæstebreve og skifter (https://faesterogskifter.dk), hvor man bl.a. nemt kan finde skifter, der er identificeret af frivillige indtastere. Det er en god genvej, som dog i sagens natur kun indeholder de skifter, som på nuværende tidspunkt er indtastet.

Jacob Hejmdal Gren, der er læge og slægtsforsker, fortæller i denne video om de forskellige slags DNA analyser, man kan bestille, og hvordan man rent praktisk kan gribe det an.

Torben Albret Kristensen, som er historiker og slægtsforsker, fortæller i denne video om udfordringerne generelt med at finde rundt i amternes journaler og viser specifikt, hvordan man for det nørrejyske område kan finde oversigter over, hvilke journalgrupper, der fandtes, i de enkelte amter.

Michael Dupont, som er historiker og arkivar ved Rigsarkivet, fortæller i denne video, hvordan man kan gå fra et skifte, som man har fundet på søgesiden faesterogskifter.dk, direkte til den indskannede original i AO (Arkivalier Online), hvor man kan gå dybere i detaljerne.

Jacob Hejmdal Gren, der er læge og slægtsforsker, fortæller kort om, hvad autosomalt DNA er, og hvilken information, man kan få ud af det i sin slægtsforskning.

Jacob Hejmdal Gren, som er læge og slægtsforsker, fortæller i denne video om, hvordan en autosomal matchliste ser ud, og hvordan man kontakter sine matches.

Michael Dupont, som er historiker og arkivar ved Rigsarkivet, fortæller i denne video, hvordan man udfra et givet sogn vil kunne finde frem til, hvilke godser, der ejede jord i sognet. Det var relevant i forbindelse med skiftebehandling på landet i 1700-tallet og en del af 1800-tallet, hvor godserne var ansvarlige for at skifte efter bl.a. godsets fæstebønder.

Jacob Hejmdal Gren, som er læge og slægtsforsker, fortæller i denne video om rekombination af DNA i vores kromosomer, sådan at selvom vi arver forskellige dele af vores bedsteforældres DNA, sker det på en måde så de gener, vi ikke har arvet fra den ene af f.eks. vores mors forældre, har vi arvet fra den anden.

Torben Albret Kristensen, som er historiker og slægtsforsker, fortæller i denne video, hvor man kan finde materiale fra amtsarkiverne, både det, der er skannet ind, og det, der ikke er.

Michael Dupont, som er historiker og arkivar ved Rigsarkivet, giver i denne video en kort introduktion til skiftejurisdiktioner indtil 1800-tallet.

Jacob Hejmdal Gren, der er læge og slægtsforsker, fortæller her om den mest almindelige DNA-analyse, som på et kort viser hvilke befolkningsgrupper, man har mest DNA fælles med. Jacob fortæller også, at det er en analyse, der skal tages med et gran salt, men som også kan give lidt inspiration.

Torben Albret Kristensen, som er historiker og slægtsforsker, fortæller i denne video, hvordan man finder en alimentationssag i et amtsarkiv.

Michael Dupont fortæller i denne video, hvordan man finder skifterettens navn.

Jacob Hejmdal Gren, der er læge og slægtsforsker, fortæller i denne video, hvordan man fortolker DNA-analyseresultater, herunder betydningen af angivelsen af cM (centi-Morgan) for hvor tæt man er beslægtet med de mennesker, der er dukket op i ens liste.

Torben Albret Kristensen fortæller om, hvordan man i Daisy bestiller en alimentationssag til gennemsyn på Rigsarkivets læsesal.

Michael Dupont giver en kort introduktion til, hvordan man finder et skifte på landet.

Jacob Hejmdal Gren, der er læge og slægtsforsker, giver i denne video nogle tommelfingerregler for, hvordan man kan vurdere evt. DNA-matches som stærke hhv. svage.

Michael Dupont giver en kort introduktion til hvordan man finder et skifte i en købstad.

Poul Steen, der er historiker og slægtforsker, fortæller i denne video om den nye søgeside som indgang til de 5.000 artikler, som gennem 140 år er blevet publiceret i Personalhistorisk Tidsskrift.

Søgesiden giver adgang til en database med ca. 400.000 personreferencer fra de årlige personregistre 1880-2020 samt dødsfaldslisterne 1880-1923.